Hemşirelik Bölümü, sağlık alanı ve hemşirelikle ilgili politikaların oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda yer alan toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye yönelik projeler planlamada hemşirelik eğitimi niteliğini yükseltmek için ulusal ve uluslararası meslek örgütleriyle işbirliği geliştiren kültürlerarası sağlık bakımının geliştirilmesine yönelik etkinliklerde bulunan hemşirelerin mezun olduğu lider olan bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak.