SBF HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

Sayı

Ünvanı Adı Soyadı

Anabilim Dalı  Başkanları

1

Öğr. Gör. Elanur ULUDAĞ

Hemşirelik Esaslar ABD Başkanı

2

Dr.Öğr. Üyesi Melike D. DOĞAN

İç Hastalıkları Hemşireliği ABD Başkanı

3

Öğr.Gör. Nurşen KULAKAÇ

Piskiyatri Hemşireliği ABD

4

Dr.Öğr. Üyesi Melike D. DOĞAN

Çocuk Sağlılğı Hemşireliği ABD

5

 

Öğr. Gör. Elanur ULUDAĞ

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD

 

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Başkanı

7 Dr.Öğr. Üyesi Ayşe ÇOLAK

Cerrahi Hastalıkları ABD Başkanı