Hemşirelikte liderlik yapacak mezunlarımız; koruyucu, tedavi edici sağlık kuruluşlarında ve diğer kurumlarda hemşire, yönetici hemşire, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca mezunlarımız hemşirelik fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri ve sağlık yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilecekleri gibi özel sağlık sektörlerinde de mesleklerini sürdürebilirler.