Farmakoloji mazeret sınavı 26 Aralık  persembe günü saat 10.00' da Sağlık Bilimleri Fakültesi 3.kat 315 nolu odada yapılacaktır.