Üniversitemiz SBF Hemşirelik Bölümünü kayıt yaptıran değerli Öğrencimiz

Sizlerle ilk gün programımızda bölüm öğretim elemanlarımızla özellikle danışmak ve sohbet olacaktır. Aileleriniz de sizlerle katılabilir.

 

 

POSTER